Ден: 18.11.2023

Тодор Живков – механизмите на една 33-годишна власт

Сестра Ани Младенова, една от най-близките на Тодор Живков, неотлъчно до него 17 години, дава показания като свидетел на процеса как му е кърпила чорапите. Снимка: Иван Григоров

Живков е феномен не само в българската, но и в световната история с продължителното си управление. Как се е задържал толкова години на върха на властта? Книгата „Тодор Живков – власт, свидетели, участници” дава някои отговори и свидетелства от първо лице на хора високо във властта като Добри Джуров, Пенчо Кубадински, Йордан Йотов и др., също и репресирани от Живков, лежали по затворите като ген. Цвятко Анев и т. нар. Врачански атентатор. Следва откъс от книгата: Живков създава около себе си различни формални и неформални кръгове от приближени, някои от които нямат общо с другите. Официалната власт е кръгът…