Ден: 09.12.2023

„Светът във война“ на Макс Хейстингс – триумф на модерната историческа наука

Най-добрата еднотомна история на Втората световна война, писана някога Макс Хейстингс, един от най-авторитетните военни историци на планетата, е автор на монументалното изследване на Втората световна война „Светът във война“ (Сиела, превод Марин Загорчев), в което представя както глобалните измерения на най-големия конфликт в историята, така и дълбоко интимни детайли от очевидци на събитията. Втората световна война ангажира десетки милиони войници и взима над 60 милиона жертви. В продължение на 35 години Хейстингс изследва и пише за различни аспекти на тази несравнима трагедия, а в тази книга за първи път обединява в един том своите експертни познания и строен и…