Ден: 12.12.2023

Доведен принудително с полиция за доброволно лечение – абсурдите на психиатрията

В ловешката психиатрия. Илюстрация: e-vestnik

„В човешкото общество, при каквато и да е форма на цивилизация, няма отговорност или делегиран дълг, който толкова често да е бил безотговорно и дори вероломно изпълняван като попечителството“ – Томас де Куинси, „Изповеди на един английски пушач на опиум“, 1822 г. Два века по-късно е същото. В началото на октомври 2023 г., след смъртен случай в Държавна психиатрична болница – гр. Ловеч., бе извършена проверка от екип на Омбудсмана на Република България. Докладът на експертите на т. нар. Национален превантивен механизъм (НПМ) бе публично обсъждан, но неразбран. Текстът е фундаментален за новия статут, респективно новото отношение към психиатричните…