Ден: 30.01.2024

Изкуственият интелект на фокус в Давос – регулации, работни места, неравенство

AI House, центърът на Световния икономически форум в Давос, посветен на изкуствения интелект. Снимка: официален сайт

Световния икономически форум в Давос тази година посвети на изкуствения интелект (ИИ) отделен център, наречен AI House. Повече от 60 акредитирани журналисти посетиха центъра, като повече от 50 публикации в пресата споменаха AI House в радиото, телевизията, интернет и печата. През вратите му са преминали около 5000 души въз основа на предварителните заявки за участие, записванията за сесиите и трафика на хора. По информация на официалния сайт на центъра aihousedavos.com в AI House са участвали над 180 лектори, разпределени в 44 панела, 26 кръгли маси и десетки демонстрации и сесии в интерактивния клуб на ИИ. Обсъждаха се теми, вариращи от…