алуминий

Водородната енергетика става реалност

Метанолова горивна клетка, която преобразува химичната енергия на окисляването на дадено гориво в електрическа енергия. Снимка: НАСА

Учените намериха икономически изгоден начин за производство на водород от вода в неограничени количества. Те успяха да накарат алуминия да влезе в реакция с водата с помощта на специална сплав, без да образува предпазния оксиден пласт. А и възстановяването на метала от оксид е по-изгодно, отколкото да се произвежда от алуминиева руда. Докато целият свят разработва горивни клетки и говори за водородната енергетика на бъдещето, скептиците не спират да повтарят, че досега човечеството не може да изобрети евтин начин за добиване на водород. Съвременният метод за получаването му е електролизата на вода, но за осъществяването й в глобален мащаб ще…