Балканите

Отиде си Милорад Павич – „писател повече от 200 години“

[inspic=35160,right,340]В Белград на 80-годишна възраст почина Милорад Павич. Още с първия си роман "Хазарски речник" (1984) той се превръща в световна знаменитост. Автор е и на романите "Пейзаж, рисуван с чай" (1988), "Вътрешната страна на вятъра, или роман за Хера и Леандър" (1991), "Последна любов в Цариград" (1994). "За мое удивление - казва Павич - книгите ми са преведени 66 пъти на различни езици. Накратко, аз нямам биография. Имам само библиография." Той е професор по история на сръбската литература и история на културата в Белградския университет,