БАН

Има ли БАН излишни имоти?

БАН може да продаде имотите, които не й трябват, смята председателят на академията акад. Никола Съботинов

Тази административна сграда е построена върху парцел, откъснат от научния комплекс на БАН на 8-и километър. Снимки: авторката

Българската академия на науките може да продаде имотите, които не й трябват, заяви пред e-vestnik председателят на академията акад. Никола Съботинов. За първи път някой от ръководството ясно и обосновано казва, че е възможно научната институция да се освободи от собственост, която не използва, за да оборудва научните си институти на съвременно ниво. Дали огласеното намерение обаче няма да засили атаките на наследниците на бивши собственици, на някои хора, фирми и групировки с интереси към терените на академията? Академиците смятат, че нечист интерес към техните имоти е довел до откровена война с БАН от страна на бившия министър на образованието…