бедни

Британски учени: Неравенството разяжда обществата

Ричард Уилкинсън и Кейт Пикет. Снимка: личен сайт

Ново изследване на британските социални учени Кейт Пикет и Ричард Уилкинсън изглежда потвърждава онова, което левите са твърдели винаги: в по-равните общества хората живеят по-дълго, по-добре и по-щастливо. – Госпожо Пикет, как пресмятате щастието? – Ние не правим такова нещо. Не се опитваме да представим някакъв мащаб за щастие. – Под „ние“ имате пред вид себе си и Ричард Уилкинсън, заедно с когото работите и живеете. Но какво точно изследвате в новата си книга „Нивото на духа“? – Ние показваме, че продължителността на живота в богатите индустриални страни не става по-дълга, ако и хората да стават по-богати. И казваме, че…

Защо бедните не могат да пестят?

Снимка: мхг.еду

Защо бедните хора не могат да пестят? На пръв поглед отговорът е очевиден: защото не печелят достатъчно. Но това обяснение не задоволява Стивън Бробек – то му се струва прекалено лесно, прекалено пораженческо. Като изпълнителен директор на Американската федерация на потребителите той почти три десетилетия наблюдава как хората увеличават дълговете и намаляват спестяванията си. Тази тенденция го тревожи. Разбира се, той мисли, че всеки трябва да пести повече, но се чувства особено загрижен за съдбата на най-бедните американци. Около девет милиона домакинства нямат буквално никакви финансови активи – нищо, на което да разчитат при непредвидени обстоятелства или пенсиониране. С мисъл…