бойни глави

Какво ще правят САЩ с остарелия си ядрен арсенал?

Америка иска да е сигурна, че ядрените й бойни глави ще ударят както трябва, а няма просто да изгърмят. Но как да стане това без истински тестове?

Ядрена бойна глава W81. Америка разполага с огромен ядрен арсенал от времето на Студената война, който или трябва да бъде обновен, или да отиде в историята. Снимка: nuclearweaponarchive.org

Старите войници никога не умират, те просто изчезват. Старите оръжия, от друга страна, упорито не си отиват. Останалите от богатия ядрен арсенал от Студената война, в известна степен причиняват дори неудобство. Хиляди подобни оръжия остаряват в складове. И е трудно да се гарантира, че състоянието им няма да се влоши или че, ако е необходимо, ще детонират.

Това се дължи на Договора за пълна забрана на ядрените опити, който, както показва името му, забранява на ратифициралите го държави да взривяват ядрени експлозиви в мирно време. Въпреки че на Америка й предстои да ратифицира този договор, политиката й е да се…