доклад

Цитат в десетката: Време е за политически борд

Време е да въведем „политически борд“ в България, т.е. окончателно да се разделим със суверенитета си, в полза на директно европейско управление. Това е един метод как да живеем по-добре, правата да са ни по-защитени, с по-добро управление, в по-голяма сигурност. Това може да стане, ако България е първата федерална европейска област, т.е. чрез делегиране на цялата централна власт към европейските структури или да станем територия, директно подчинена на институциите на ЕС. Това ще бъде първата федерална територия, директно управлявана от правителството в Брюксел чрез назначен еврогубернатор. Това и ще разреши до голяма степен проблема за абстрактните пълномощия на европрезидента,…