доставки

Изненада от “Газпром” – недостиг на газ?

Според експерти Газпром залага значителен недостиг на суровина в средносрочна перспектива, въпреки че предстои да изнася огромни количества за Европа, страните от ОНД, Китай и САЩ. Снимка: peak.oil.ru

Според обнародваните от „Газпром“ планове, до 2020 година компанията ще увеличи добива си на природен газ с не повече от 5 процента, и ще стигне до 580-590 млрд. кубически метра годишно. Това поставя въпроса дали монополистът ще може да изпълни всички поети задължения. Доскоро компанията смяташе да увеличи до 2015 година доставките за Европа с повече от 20 процента – от 151 млрд. кубически метра в момента до около 180 млрд. куб. м. Големи количества са обещани и на Китай, на двете Кореи и на Япония, а също и на САЩ. Вътрешното потребление в Русия също ще се увеличи, заради…