електроника

Електронният отпадък – грижливо събиран в Европа, подритван у нас

България е в черния списък на ЕС за лоша преработка на електронни отпадъци

Европейска директива регулира рециклирането на електронните отпадъци. България е сред изоставащите страни в преработката на този вид отпадъци. Снимка: etoxics.org

Електронният боклук, който включва персонални компютри, игрови конзоли, микровълнови печки и миялни машини, е най-бързо увеличаващата се смет в Европейския съюз. За да се реши този проблем е приета европейската Директива за отпадното електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive). Тя задължава 15-те стари държави-членки на ЕС да въведат системи за събиране на електронното оборудване до август 2005 г. (за новите членки срокът е август 2007). Въпреки това проблемите с преработката на електронните отпадъци в Европа остават. Според насоките от ЕС, потребителите трябва да могат да връщат старата си електроника в магазините и на специални местата…