емоции

Емоции и лица според Изтока и Запада

Как разбираме чувствата на другите? За хората от западните общества е обикновено по-лесно да разбереш техните чувства: просто поглеждаш лицето им. Според ново проучване при хората от Япония и източните общества е малко по-сложно – трябва не само да наблюдаваш изражението на лицето на другия, но и да го прецениш точно в контекста на настроението на околните. Различията говорят за дълбоко вкоренени културни белези, според които западните народи възприемат емоциите като индивидуално настроение, докато представителите на източните народи ги възприемат като неразделна част от настроенията на групата. Откритията се базират на изследване, публикувано в списанието “Personality and Social Psychology”. То…