ентернет

Първите печеливши от разцвета на изкуствения интелект? Киберпрестъпниците

Най-новото поколение инструменти за генеративен изкуствен интелект (вижте популярното приложение ChatGPT) зашемети света със способността си бързо да генерира текстове, вариращи от политически речи и юридически изследвания до телевизионни сценарии, които на практика са неразличими от тези, създадени от човешка ръка Впечатляващото представяне на инструментите за изкуствен интелект Gen AI убеди мнозина, и особено инвеститорите, че отдавна прогнозираната „революция на изкуствения интелект“ най-накрая е настъпила. Средства се наливат в производители на чипове, софтуерни компании, фирми за анализ на данни и други компании, които очакват продажбите им да скочат до небето, тъй като предприятията в почти всички икономически сектори бързат…