език

Европа влиза в битка с английската лексика

Английският език е най-големият източник на нови думи в множеството европейски езици, но навлизането им не минава без съпротива. Из целия континент лингвисти работят на пълен работен ден, за да се уверят, че потокът от нови английски думи в техните езици не надхвърля допустимото равнище. Някои проявяват забележителна изобретателност в измислянето на нови термини, които да ги заменят. Еволюцията на науката и технологията „много често допуска английският език да нахлуе в текстовете и мислите във вреда на нашия език“, пише на електронната си страница Френската академия, натоварена да пази чистотата на френския език. Френскоговорещите трябва да казват „le facsimile“ (факсимиле,…