капитализъм

Айн Ранд или Голямата сестра ви гледа

Уитакър Чеймбърс

Пощенска марка, посветена на Айн Ранд през 1999 г.

Преди няколко години, госпожица Айн Ранд написа „Изворът“. Въпреки лошите рецензии се говори, че книгата е продала повече от четиристотин хиляди екземпляра. По този начин тя се е превърнала в чудо на онзи тип търговия с книги, за която издателите си мечтаят, след данъците. Така че „Атлас изправи рамене“ започва с първо издание от сто хиляди екземпляра. Изглежда, че той бавно се изкачва по стълбицата на бестселърите. Новото около тази книга, струва ми се, е че всяка средно разумна глава просто не би могла да я вземе на сериозно, и че въпреки това очевидно мнозина го правят. Някой…