капитализъм

Двете големи отклонения на световния капитализъм

Тежестта на монополите и нарастващата зависимост на компаниите от финансовия сектор обясняват лошото функциониране на световната икономика и на международната търговия. Спомнете си. В началото на този век течеше с пълна сила дебатът за евентуално раздробяване на Microsoft. В монополна позиция с Windows, операционна система за персонални компютри, компанията бе обвинявана в нелоялни търговски практики. Американското правосъдие обмисляше да раздели Microsoft на две. След дълга съдебна битка компанията избегна разцепването си. Дебат за конкуренцията Днес дебатът отново започва да се води с появата на дигиталните гиганти Apple, Amazon, Google и Facebook (т. нар. GAFA). През април във Вашингтон, в централата…

Айн Ранд или Голямата сестра ви гледа

Уитакър Чеймбърс

Пощенска марка, посветена на Айн Ранд през 1999 г.

Преди няколко години, госпожица Айн Ранд написа „Изворът“. Въпреки лошите рецензии се говори, че книгата е продала повече от четиристотин хиляди екземпляра. По този начин тя се е превърнала в чудо на онзи тип търговия с книги, за която издателите си мечтаят, след данъците. Така че „Атлас изправи рамене“ започва с първо издание от сто хиляди екземпляра. Изглежда, че той бавно се изкачва по стълбицата на бестселърите. Новото около тази книга, струва ми се, е че всяка средно разумна глава просто не би могла да я вземе на сериозно, и че въпреки това очевидно мнозина го правят. Някой…