католици

Американски Великден

Вярата в чичо Сам е една за всички

Детските спомени за Великден са живи и шарени като чергите на баба. Миризмата на бухналия козунак, суетнята около шарените яйца, умението да откриеш между тях бияча и да си откраднеш парченце препечено агнешко. В спомена ми няма църква. Само пролетна радост. Дали защото времената бяха такива или защото българите си оставаме малко или повече езичници? Или защото в историята, църквата ни е играла повече културна роля? Знам ли. Откакто живея в Ню Йорк, някак все не мога и не мога да схвана кога точно се празнува Великден. Тук празникът минава значително по незабележимо от Коледа. Може би, за да не…