лазер

Що е то спазер – първото наноустройство, което работи като лазер

Генериране на плазмони. Илюстрация: Университет Торонто

Учени от Университета в Орегон и Норфолкския университет успяха да се преборят с някои от най-значителните предизвикателства, свързани с фотонните “метаматериали” и откриха революционен път за създаване на нови оптични, електронни и комуникационни технологии. Всъщност те за първи път успяха да създадат работещ модел на спазер – наноустройство, което може например да се ползва като свръхминиатюрен лазер. Едва през 2003 г. американски и израелски физици издигнаха теорията, че все пак може да бъде създадено устройство, което да генерира “съгласувани” плазмони по същия начин, по който лазерът генерира “съгласувани” фотони. На практика плазмоните са квазичастици или обекти, на които учените приписват…