Любен Каравелов

И в Париж има гъски

Когато Найден Геров дойде из Русия в Коприщина, то нашите добри коприщенци разказваха, че той е най-ученият човек на светът, защото се е учил дванадесет години и знае седемдесет и седем езика; а баба Дона разказваше, че наш Начо е прочел и саломанията, и черната книга, и Мохамедовите тефтери, и чафутското евангелие, с една дума – той всичко знае и с дяволите може да говори. – Аз сама видях – говореше баба Дона – как една нощ из коминят на Хаджи – Геровата къща изскокнаха седемдесет и седем дявола. А когато г. Геров напечата своята физика, то думите на баба…