мол

Културата на МОЛА

Правда Спасова

…Преодоляхме очаквани и неочаквани перипетии, остаряхме през „прехода” и се отзовахме в… МОЛА. МОЛА е за България явление ново, но бленувано. МОЛА – самото име, неподлежащо на членуване, като онзи депутат Лорда или мафиотския бос Златистия (все герои на турбулентния ни преход), е олицетворение на идеала за живот на съвременния средностатистически българин. Идеал, съчетал ценностите на модния американски стремеж към добро самочувствие, свързано с комфорта на богатството, с вкуса към „духовното”, разбрано като своеобразна езотерична „информираност”. Прекрачиш ли дверите на МОЛА, стъпваш в чисто, светло и сигурно пространство, където продавачките, с кукленски дрешки и усмивки, са любезни, а…