монопол

Разговор с жабата или преносимост по български

Най-после сме щели да получим възможност да сменяме мобилния оператор като си запазваме номера. С голямо закъснение, след дълги увъртания и протакания, под заплахата от европейски санкции, мобилните оператори обявиха, че са се споразумели и вече имат техническа възможност да въведат т. нар. преносимост на номерата. В интервю за e-vestnik представител на „Мтел“ обясни подробно как точно ще става това. И се оказа, че дълго изразяваните опасения на потребители и независими експерти се сбъдват. Който иска да се възползва от „преносимостта“, трябва да подаде писмена молба до досегашния си оператор, да получи от него сертификат, да чака един месец, да…