оразование

Какво е по-скъпо от колежа? Да не запишеш колеж

сп. Атлантик

Еволюцията. Илюстрация: Колеж „Суортмор“

Липсата на образование сред младежите си има цена. Доказателствата са около нас в САЩ и по целия свят. Ако искате да бъдете оптимисти за положението на безработните, незаетите и недоволни младежи в Съединените щати, има начин. Завъртете глобуса. Спрете го с пръст. Ако сте докоснали земя, е почти сигурно, че младежите там са много по-зле. В света има 1,2 милиарда души на възраст между 15 и 24 години, по данни, съдържащи се в нов доклад на американската International Youth Foundation. Въпреки че много от перспективите пред тях се подобряват, те просто се измъкват от масова бедност и липса…