първокласник

Една заплата за първокласник в Сърбия

Докато в Хърватия раздават безплатни учебници за основните училища и първия клас на гимназиите, в Сърбия учебниците все още се плащат. Като че ли септемврийското поскъпване на хранителните стоки и електроенергията не e достатъчно, та родителите на деца в училищна възраст трябва да имат главоболие и с купуването на учебници.

Родителите в Сърбия трябва да дадат най-малко половин заплата, за да изпратят децата си на училище. Точната сума зависи от финансовите им възможности. Снимка: novayagazeta.ru

Макар хората да се оплакват, че учебниците са доста скъпи, опашките пред книжарниците в Сърбия не намаляват, тъй като все пак трябва да се учи. Цените на учебниците за основното училище са средно по 350 динара за бройка (около 8 лева). Учебниците за гимназиите или средните специални училища струват с…