почва

Дървета с гени на зайци ще почистват почвата

Генномодифицирани тополи. Те ще растат със същата скорост както и непроменените от учените, но заради повишеното отделяне на ензима цитохром П450 ще разлагат отровите в почвата много по-бързо. Снимка: карсис.уошингтън.еду

Генетично модифицираните растения, способни да разлагат замърсителите на околната среда, може да се окажат най-новия начин за почистване на почвата, замърсена с индустриални вещества и експлозиви, използвани от военните. Тестове с 15-сантиметрови генномодифицирани резници на топола, на които са били присадени гени от заек, показаха, че те могат да премахнат от водата, използвана за поливането им, до 91 процента от химикала трихлоретилен. Това вещество е индустриален разтворител на смазочно масло и е един от най-често срещаните замърсители на подпочвената вода. Тополите със заешки гени са го разложили до безвреден биопродукт сто пъти по-бързо, отколкото непроменените растения. “Предвид големия им размер…