потребител

ПроКредит банк блокира суми от сметките на всички клиенти

Изпълнителните директори на Прокредит банк Петър Славов, Марияна Петкова и Емилия Царева. Снимка: сайт на банката

От Нова година Прокредит банк блокира авансово от сметките на клиентите си сума равна на 6 месечни такси за обслужване. Това е наречено „минимално салдо”. Тоест, в сметките е блокиран неснижаем остатък в размер на 6 месечни такси. При фирмените сметки това са 6 лв. на месец, тоест банката блокира 36 лева от парите на клиентите. При различни видове разплащателни сметки на физически лица има подобни такси, най-често по 4 лв. месечно. Тоест банката е блокирала суми от всичките сметки на клиентите най-често в размер на 24 до 36 лева. Новината още не са я научили всички клиенти на Прокредит…