православие

Откровенията на евангелисткия пастор Сашо

Сектата е затворено общество, а ние не сме. Православната църква става все по-затворена, твърди евангелистът

Снимки: авторката

Как човек започва да вярва в Бог? В зависимост от средата и убежденията на родителите? Възможно ли е истински да повярваш, след като в живота ти се е случила драматична промяна? Ако зададеш тези въпроси на убеден християнин от апостолско християнската църква „Ново поколение“, той ще те прекъсне още при първото споменаване на името Божие. И ще ти обясни, че е трудно да разбереш „невидимия свят“, докато не се новородиш. Докато не приемеш Исус в сърцето си, за да опрости греховността ти човешка, с която си се родил, ти оставаш далеч от спасението. Срещу теб застава човек, видимо напълно наясно…