производство

За вредата от прекалената производителност

сп. Атлантик монтли

Ние сме в опасен етап, при който производителността на труда може да надвиши лесно търсенето на работна ръка. Всички знаем Закона на Мур: прогнозата на Гордън Мур от 1965 година, че броят на компонентите на една интегрална схема ще се удвоява на всеки две години в продължение на най-малко 10 години. И наистина, производството на полупроводници нарастваше приблизително с такива експоненциални темпове през следващите 45 години, като производителите на полупроводници наводниха пазара с транзистори и битове памет. Увеличават се доказателствата, че Законът на Мур е в сила и при производството на стоки или труда, който се влага…