работници

Как световните марки джинси, обувки и др. променят капитализма и правата на работниците

Интервю с изследователя Ашок Кумар за американското издание „Джакобин“

Шивашка фабрика в Дупница. Снимка: БГнес

Ашок Кумар е преподавател в колежа „Бъркбек” към Лондонския университет. За своето изследване на шивашката и обувната промишленост по света и големите марки, с които е свързана, той получава наградата „Пол Суийзи“ на Американската социологическа асоциация. Автор е на книга по темата „Залезът на подизпълнителската експлоатация. Власт и производство в монопсонния капитализъм“. Книгата е издадена на български съвместно от Колектив за обществени интервенции и издателство „Изток-Запад“.  Кумар разглежда отношенията между големите модни марки и техните подизпълнители от глобалния Юг. Въпросът има пряко отношение и към българската икономика. – Как решихте да напишете тази книга? И защо монопсонен капитализъм? –…