Радой Ралин

Радой!

Ивайло Иванов

Една от последните снимки на Радой Ралин. Снимка: Иван Бакалов

Всеки, който е общувал с Радой, не може да не е забелязал, че той, по своята „природа”, ала и съвсем умишлено, цял живот стилизираше себе си в образа на социалния „хомо луденс”! На играещия човек – в социален и ситуативен план! „Довечера пет пъти да ви се случи!”, казваше по бащински гальовно той, когато влезеше в редакцията на „Литературен форум” и видеше коректорката да се мъчи и поти над черновите му, рискувайки да доизгуби и последната прашинка от културния си образ на съвременна жена! И тя възкръсваше, невинно зачервена и до немай къде разнежена, усетила частица от онези…

Художникът, който събира пари за паметник на Радой Ралин

Трябва да ни заболи сърцето, за да направим нещо хубаво, казва Петър Бърчев

Снимки: авторът

В Ново село, Видинско, имат девиз “Ми смо си ми”, което ще рече: “Ние сме си ние.” “Може да не сме кой знае какво, но не сме и нищо” – това е редакцията на новосeлския девиз от художника Петър Бърчев. Той е роден в Ново село, Видинско през 1942 г. Сега живее зимно време в София, лятно – там. Завършил е “Изобразително изкуство” във Великотърновския университет. Отначало си намира работа във Видин като рисувач на лозунги и плакати в местния химкомбинат, а след това става уредник във видинската окръжна художествена галерия “Никола Петров”. Пет години работи и като художник…