сайтове

Рекламите като забавление в Интернет

В Интернет се появяват все повече сайтове, където рекламите са форма на забавление

До неотдавна възприемахме рекламите като неприятно прекъсване на това, което искаме да гледаме или да прочетем. Днес нещата се променят и рекламите все повече започват да се представят като вид забавление. Изненадващо, дори идеята за канали само с реклами започва да придобива популярност.

Didja.com ще използва рекламите като основна атракция, както това правят вече няколко други сайта

Една от причините за това е разпространението на високоскоростни Интернет връзки, които улесняват потребителите в гледането и тегленето на видео клипове. Това позволява на медийни компании, агенции и рекламодатели да създават уеб сайтове, които съдържат изцяло реклами, но като форма на забавление, а не на нагло търгашество. Странното е, че тази мода съвпада с друг силен импулс…