Вацлав Хавел

Планетата не е в опасност. Но ние сме

в. Интернешънъл хералд трибюн

Вацлав Хавел – чешки писател и драматург, последен президент на Чехословакия и първи президент на Чехия. Снимка: unscburma.org

През последните няколко години все по-настоятелно се задават въпросите дали глобалните климатични промени са естествен природен цикъл или не, до каква степен хората допринасят за тях, какви заплахи произтичат от тях и какво може да бъде направено, за да бъдат предотвратени.

Научни изследвания показват, че всяка промяна на температурата и на енергийните цикли на планетарно ниво означават всеобща опасност за всички хора на всички континенти. От публикуваните научни трудове става очевидно, че човешката дейност е причина за промените в климата. Ние просто не знаем колко голям е нашият принос. Необходимо ли е обаче да научим това с…